MATCH 서울 vs 포항3월 3일(일) @서울W 더보기
NOTICE 포항 2019 출정식&팬즈데이 2/22(금)19:30
NOTICE 2019 시즌회원권 판매
NOTICE 2019 어린이 회원 모집

MATCH

경기일정

구단 로고 FC서울

득점 :

도움 :

0:1

2018년 08월 22일 (수)19:30
@서울월드컵경기장

구단 로고 포항스틸러스

득점 : 양한빈(1,자책-1)

도움 :

경기 세부 기록 테이블
0 1
5 슈팅 6
1 유효슈팅 2
14 파울 11
2 경고 2
0 퇴장 0
5 코너킥 2
12 프리킥 16
2 오프사이드 1
49.33 점유율 50.67

주요기록

최다 슈팅
이석현 2

최다 파울
이석현 2

선수별 기록

선수별 기록 테이블
선수 이미지 선수명 출장 교체 득점 도움 파울(FC/FS) 업사이드 슈팅(S/T) 경고 퇴장 실점 자책
강상우 출장 0 0 2/1 0 0/0 1 0 0 0
강현무 출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
우찬양 출장 0 0 1/1 0 0/0 0 0 0 0
김광석 출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
하창래 출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
채프만 출장 0 0 1/0 0 0/0 0 0 0 0
이후권 출장 0 0 1/1 0 1/1 0 0 0 0
이석현 출장 0 0 2/4 0 2/1 0 0 0 0
이광혁 출장 0 0 1/2 0 1/0 0 0 0 0
송승민 출장 0 0 0/2 1 1/0 0 0 0 0
김승대 출장 0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0
류원우 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
알레망 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
배슬기 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
이상기 교체출장 후반33 0 0 2/0 0 0/0 1 0 0 0
김지민 교체출장 후반18 0 0 0/1 0 1/0 0 0 0 0
레오가말류 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
이근호 교체출장 후반28 0 0 1/1 0 0/0 0 0 0 0

STEELERS NEWS