MATCH 포항 vs 울산03.31(토) 14:00 @스틸야드 더보기

NEXT HOME MACTH

포항 versus 울산

03.31(토) 14:00 @스틸야드

티켓예매 홈경기 안내
포항 X 전북

2018.04.08(일) 14:00 포항

수원 1:1 포항

2018.03.18(일) 16:00 수원W

리포트 하이라이트
NOTICE 03.18(일) vs 수원 원정응원 신청
SCHEDULE 03.19(월) 휴식 ()
MATCH 더보기 포항 vs 울산 03.31(토) 14:00 @스틸야드

MATCH

경기일정

구단 로고 FC서울

득점 : 데얀(1)

도움 : 윤일록(1)

1:0

2017년 07월 12일 (수)19:30
@서울월드컵경기장

구단 로고 포항스틸러스

득점 :

도움 :

경기 세부 기록 테이블
1 0
18 슈팅 7
11 유효슈팅 2
12 파울 16
2 경고 4
0 퇴장 0
6 코너킥 7
17 프리킥 13
1 오프사이드 1
56.20 점유율 43.80

득점선수

주요기록

최다 슈팅
양동현 3

최다 파울
손준호 4

선수별 기록

선수별 기록 테이블
선수 이미지 선수명 출장 교체 득점 도움 파울(FC/FS) 업사이드 슈팅(S/T) 경고 퇴장 실점 자책
강현무 출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 0
우찬양 출장 0 0 1/2 0 0/0 0 0 0 0
조민우 출장 0 0 1/0 0 0/0 0 0 0 0
배슬기 출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
권완규 출장 0 0 2/2 1 0/0 0 0 0 0
무랄랴 출장 0 0 2/0 0 0/0 0 0 0 0
손준호 출장 0 0 4/1 0 0/0 2 0 0 0
룰리냐 출장 0 0 1/2 0 2/0 0 0 0 0
이광혁 출장 0 0 1/1 0 0/0 1 0 0 0
이상기 출장 0 0 2/0 0 0/0 1 0 0 0
양동현 출장 0 0 0/4 0 3/1 0 0 0 0
노동건 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
장철용 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
이승희 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
황지수 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
완델손 교체출장 후반14 0 0 0/0 0 1/1 0 0 0 0
심동운 교체출장 후반14 0 0 2/0 0 0/0 0 0 0 0
김동기 교체출장 후반41 0 0 0/0 0 1/0 0 0 0 0

STEELERS NEWS